„Találj otthonra Nyírbogáton!” program célja, bemutatása

 

A szerződött támogatás összege: 197.726.474 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. június 01.

 

A projekt célja, hogy a település megtartsa a 18-35 éves fiatalokat, megteremtse és biztosítani tudja azokat a lehetőségeket, szolgáltatásokat, amelyek a fiatalok számára, a megfelelő megélhetés forrását és a helyben maradást, letelepedést jelentik. Továbbá biztosításra kerüljenek a megfelelő lakhatási feltételek, melyek meglétével a településen kezdik a fiatalok önálló életüket és itt is alapítanak családot.

Projektünk során a célunk a településen élő fiatalok, az innen elvándorló fiatalok, valamint az ide letelepülni vágyó fiatalok segítése, hogy a Nyírbogáton található lehetőségekkel élni tudjanak, megismerjék a helyi munkaerő-piaci lehetőségeket, így segítve a helyben maradásukat, illetve visszaköltözésüket.

További célunk, hogy az itt élők lakhatási támogatásban részesüljenek, biztosítsuk a fiatalok önálló lakhatási lehetőségeit, ezzel támogatva a családalapításukat is.

Célkitűzésink között szerepel, hogy a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő helyi ösztönzők is elősegítsék, hogy a fiatalok a településen maradjanak.

 A projekt részcéljai:

- Helyi lehetőségekre épülő (ön) foglalkoztatást célzó programok megvalósulása, a projekt keretében információs nap valósul meg, valamint egyéni tanácsadó, mentor segíti a célcsoporttagokat az egyéni elhelyezkedést szolgáló személyre szabott önálló életpályamodell kialakításában.

- Helyi sajátossághoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök, ösztönzők révén a fiatalok helyben tartása.

 

Ezúton kívánjuk felhívni a célcsoportba (18-35 életkor) tartozó, érdeklődő fiatalok figyelmét arra, hogy a „Találj otthonra Nyírbogáton!” projekt keretében elérhető támogatások nyújtásának egyik feltétele, hogy a fiatalok a projekt programjaiban aktívan részt vegyenek például önkéntes tevékenység kapcsán.